کتاب آب برای فیل ها

اثر سارا گروئن از انتشارات در دانش بهمن - مترجم: پروین آقایی-پرفروش های نیویورک تایمز

ژاكوب جانكوسكی كه به تازگی پدر و مادرش را از دست داده و سرگردان است به قطاری در حال عبور می‌پرد و وارد جهانی از موجودات عجیب و انسان‌هایی كلاهبردار می‌شود؛ دیدنی‌ترین سیرك برادران بنزینی در روی زمین؛ یك سیرك سیار درجه ‌دو كه سعی دارد از بحران بزرگ جان سالم به در برده و در شهرهای مختلف توقف‌های یك شبه می‌كند. مسئولیت مراقبت از حیوانات سیرك به عهده ژاكوب گذاشته می‌شود كه دانشجوی دامداری است و چیزی به دریافت مدرك تحصیلی‌اش نمانده است. او در آن‌جا با «مارلنا» ـ ستاره زیبای سواركاری، و همسر «آگوست»، مربی پرجذبه اما حقه‌باز حیوانات ـ و هم‌چنین با «رزی» آشنا می شود , فیلی که به نظر می رسد چیزی نمی‌توان به او تعلیم داد، اما ژاكوب راهی برای نزدیك شدن به او پیدا می‌كند. این رمان ماجرای عشق میان عاشق و معشوق نگون‌بختی است كه در حدود سال 1932 در سیركی در آمریكا رخ می‌دهد.‏


خرید کتاب آب برای فیل ها
جستجوی کتاب آب برای فیل ها در گودریدز

معرفی کتاب آب برای فیل ها از نگاه کاربران
II½I Ï ± € I¿I »Î ± Ï IºI» Î ± I¿I³I I¼I¼II½I¿ Î ± IºI ï¹ IºI ± »I¿I'I¿I ... من» IμI¼II½I¿ I²I¹I²I »II¿، من € Î I¼Iμ ¿من »است که من † ± IμI½I'I¹I دوم I¿I ... IƒI ± ± Ï IIμI¼I\" I¹IºI®، من \"من · ‰ I® I¶I IƒI\" Î ± من \"من ± IƒII IºI\" من · من، I'I¼IμI I¹IºI®I ،،، IƒI \"I¹I، Î ± ï ï ‡ دوم، من\" من I¿I ... من € IμI ... Î ± I¹IZI½I IƒI¼II½I¿I ± ±، من € I¬I½I \"من ± ± است که من ± I¼II I¼Iμ † Î ± Ï · I³I · I¼I \"I¿I¼I ± Ï I¹IºI¬ I½I\" من € Ï I¹IºI® · Î ± Ï € I¿IƒII³I³I¹IƒI I¿ من \"من · Î ± IƒI ... I³I³I ± Ï † II. من \"I¹I · I³IμII\" Î ± Ï ï¹ \"من · I½ I¹IƒI\" من ± I¿I II \"I¿I ... I¤I¶II¹IºI¿I¼I € IƒIμ IμI½IμIƒI\" ها Izi \"Î ± Ï Ï ‡ IOeI½I ¿، Î ± کنم من € IOE \"I¿I½ II'I¹I¿، من † IƒIμ I¿ I'I I¬IƒIμI¹I، من\" من ‡ 90I I¿I½ ± من ... من I¿I½I¿ IμI \"IOE من \"من I¿I ... IºI ± ï¹\" I½IμI ± Ï IOE I¿I½ Ï Ï € € Î I¿I ... I¿ ± کنم من € Ï € I¿I، I½I¿IƒI \"Î ± λ I³IμI I¼IIƒI IƒI ± \"I¿ I³I · من I¿IºI¿I¼IμII¿، Î ± IμI½I» من »Î ± I½I¬ IºIμI I¬I¾ † I¬I» Î ± I¹I¿. Î ± Ï † ط IƒI I®I³I · · IºI ... من »Î ± Ï € IIƒI I¬IμI¹\" IμI ... من \"من ± Ï † Î ± IºI IOeI¼I¿I ± ï¹ IμI IºI¿I» Î ± Ï € Î ± ï¹ IºI ± یک € ™ IOeI »IμI، من\" I¹I، Î ± IμI½I »من» Î ± I³II، من \"من ‡ Ï IOeI½I¿I I¿I ... ... IƒI\" من ± † IºIμI I¬ Î »من ± ‡ Î IμI½I¿I I'IμI½ I¹I ±» ± IºI IμI IIOeI »± ï I³I¹I I¿I ...\" من I²I IIƒIºIμIƒI ± ± ï IμI½I'I¹I ï¹ I½I ± † ± دوم IμIƒI ï¹ ï¹ IºI ± ± Ï I³I¹I \"I¿I ... من، I'I I¿ I¤I¶II¹IºI¿I¼I € من • من € IIƒI · من، IμIºI\" IOeI، من € Î ± Ï I¿ \" من · Î ± Ï † I½ I®I³I · من ‰ IƒI · I³I½I II¶IμI¹I ،،، I'I¹I ± I²I¬I¶I¿I½I \"Î ± Ï ،،، من\" من I¿I ...، من ... ‡ ï € دوم I¿I I¿I ... من، من ‡ Î ± ï Î ± IºI \"I®I IμI ،،، I¼I¿I ... من € I¿I I¬I IμIƒIμ» این است که من I¿ Ï € Î ± کنم من € I¿I، I¤I¶II¹IºI¿I¼I €، I¿ ISI ± I¼I®I »Î ± Ï ،،، I¿ من\" I¿I ... IOeI »من\" من IμI IºI ± ï¹ † Î · من ... IƒI¹IºI¬ IμI »† Î ± IμI I½I\" II½I ± I¡IOeI¶I¹! IoeI¿I ... من € I¬I IμIƒIμ Î ± Ï € I¿I I¬I »این است که من IºI ± ï¹\" I¿ IƒI ... IƒI \"‰ IƒIμ I®I½I IOeI» I¿I ... من، من ± ± I½IμI¾I I¹I دوم \"من ‰ Ï ،!

مشاهده لینک اصلی
اگر می توانستم این کتاب را بیش از پنج ستاره بدهم، من می توانم. این همه چیز را می توانست بخواند - عاشقانه، فتنه، رمز و راز، قتل و کمی طنز. شخصیت ها بلافاصله واقعی هستند و طرح تازه است. من می توانم روزها و روزها را ادامه دهم، اما من اکنون می خواهم این کار را متوقف کنم تا بتوانید این کتاب را بخوانید. شما باید این کتاب را بخوانید.

مشاهده لینک اصلی
کتاب نقاشی برای آب برای فیل ها احتیاط: مردم تا آنجا که من می خواهم همه را به خواندن این کتاب من باید بگویم که این قطعا یک کتاب YA نیست. این شامل زبان توهین آمیز، خشونت و جنس بالا است. قبل از هر چیز، من میخواهم این آهنگ را به اشتراک بگذارم. رضایت ویدرا، زیرا برخی از مرد در YouTube این موسیقی متن را برای این کتاب میسازند و من فکر میکنم که آهنگ احساسات را در کتاب دقیقا ترسیم میکند. â ™ «â ™ ª اگر راهی برای تلاش وجود داشته باشد و آن را به عقب برگردانی به جایی که از آن شروع کردیم، می توانم راهی پیدا کنم که بتوانم بمانم آیا می توانم بدانم چه می توانم انجام دهم؟ میخواهم روح من را رد کند چیزی واقعی وجود دارد چیزی که در این دنیا وجود دارد که من را برآورده می کند آیا چیزی در این دنیا وجود دارد که امشب شما را برآورده می کند؟ ما در حال قایقرانی هستیم می توانیم جهان را زیر ببینیم هرگز فکر نکنیم انتظارات پایین بیاندیشیم برای رفع مشکل پیدا نشد، دستم را بگیر، و من به دنبال آن نیستم، هرچند که این حادثه در طول این موج ها ادامه داشت، من اینجا نخواهم ماند. »« برای تماشای تریلر کتاب اینجا اینجاست: http://www.youtube.com/watch؟v = BPiv2w ... Aaaaaaw اگر فقط من می توانم پیدا کردن یک راه برای آواز خواندن این آهنگ به شما بچه ها * سرفه * من منظورم من خیلی خوب در آواز خواندن، واقعا، که Mockingjays بلافاصله متوقف آواز خواندن ... * سرفه *، متاسفم من نمی توانم مقاومت در برابر Katniss Everdeenish تغییر خودم باشم اکنون به بررسی Pros: 1 داستان من در مورد زندگی سیرک، من تکرار، مردم CIRCUS زندگی می کنند! منظورم این نیست که سیرک را دوست ندارد، بیا همچنین یادآوری می کنم زمانی که ابتدا یک سیرک را در کلاس سوم دیدم، از آن بسیار شگفت زده شدم (به معنای سیرک) که من به مادرم می گویم که می خواهم به سیرک بپیوندم (من می دانم، hmmmpf، یکی از عجایب کودکی من ، * چشم های رول *) 2. این کتاب دارای شدید (در نظر گرفته شده است که نامزدی) PROLOGUE. من فکر می کنم غیر ممکن است که یک انسان بتواند کتاب را پس از خواندن پرولوگ بخواند، و این که چقدر شدید است. به شما ایده ای را می دهم که پرولگ درباره آن است، من شما را با این یک کلمه MURDER 3 ترک می کنم. من شخصیت اصلی این کتاب را دوست دارم و مطمئن هستم که یکی از کاراکترهایی است که من خواندن آن را فراموش کرده ام. این بسیار شیرین، خنده دار، مهربان، هوشمندانه است و به نظر می رسد خیلی خوب است که شخصیت واقعی باشد، تا با شما صادق باشیم. فقط به نظر می رسد که او هیچ معایبی ندارد، hou sooooooo pur-wait for it-fect! صحنه های جنسی خنده دار است. من اعتماد به نفس راضی نیستم اما خنده دار و آن را به معنای واقعی کلمه ساخته شده من ROFLMAOLOLOMGBBQROFLCOPTER! (ترجمه برای noobs = نورد روی زمین خنده الاغ من خاموش با صدای بلند Oh My Gosh Barbeque نورد در کف هلی کوپتر (هلی کوپتر به معنای هلیکوپتر LOL، فقط راه نادرست برای گفتن چیزی خنده دار است) 5. این یک فیل است. منظورم اینه که دوست ندارم که بمبی فیل (عاشق شخصیت اشتباه) باشه، منظورم دیمبو فیل هستش؟ و رویه فیل به عنوان یک دکمه جیییییی خیلی بامزه بود، اگر فیل ها می توانند به اهداء نشوند، فیلمی در خانه ما داریم. من گریه می کنم (Crybaby که من هستم، عشق نابجا فقط به من می رسد GRrrrrrr (از این کتاب متنفر است برای من گریه) 7. همچنین دارای قطعات است که در آن جاکاک در یک خانه سالمندان بود و من بخشی از این کتاب قلب. پرستار باید بگویم که سارا گرون واقعا محیط و فضای واقعی یک خانه پرستاری را جذب می کند. همچنین چیزهای زیادی را از دیدگاه جاکوبز یاد می کنم مثل زمانی که او چیزی درباره پرستاران می گوید که متوجه نمی شود او شما را می شناسد بخش خصوصی blah blah (خیلی تنبل برای تفکر فقط کتاب را بخوانید) و متوجه می شوم که آن ها ممکن است بیدار شوند فکر می کنم مشتریان سالخورده من هر وقت من پوشک خود را تغییر می دهند و این ها واقعا خجالت می کشند، بعد از آن غمگین می شوند و به چشمان شما نگاه نمی کنند و من می فهمم که چرا این کار را انجام می دهند، با خواندن این کتاب .8 پایان دادن به عشق، پایان بسیار دلسوز و بسیار خوشحال بود و نوع احساسات. کن: 1. صحنه های جنسی کمی در بالای صفحه قرار داشتند. این صحنه باربارا را نشان می دهد که نشان می دهد فریب خورده است که بسیار جنسی و نوع راهنمایی من off.3. هنگامی که نویسنده برخی از نمایش های سیرک را توصیف می کرد، گهگاه گیج کننده بود و به سختی تصور می شد اما من حدس می زنم این ها واقعا در فیلم خوب هستند. 4. به نوعی تصور رابرت پتینسون با کسانی که در صحنه های سینمایی بالا، دیوانه و سیرک نقش دارند، آرزو می کنم که فیلم محتوای جنسی بالغ را از کتاب کاهش دهد تا نوجوانان نیز بتوانند فیلم را تماشا کنند. برخی از قطعات خسته کننده به ویژه در ابتدا وجود دارد. ابتدا فاقد تضاد است و من حدس می زنم که اگر یک خواننده بی قراری داشته باشم، کتاب را تمام نکرده ام. من واقعا از @ I'm bomb باردار @ در یک داستان نفرت دارم، از آنجایی که Ive خوانده ام عذرخواهی من واقعا از آن متنفر است وقتی دختر و پسر رابطه جنسی داشته باشند و پس از آن دختر باردار خواهد شد. من آن را 1930s می دانم و احتمالا کاندوم هنوز اختراع نشده اما IDK هنوز من را تحریک من. 7. من از مارلنا نفرت دارم من معمولا متنفر می شوم، بنابراین حدس می زنم من خودم از این زن نفرت دارم. اکنون می خواهم این کار را بکنم، فقط این سرفه را خوانده ام * اگر شما 18 ساله و بالاتر هستید! افکار پیش از خواندن این فریادادولهای مقدس رابرت پتینسون برای سازگاری فیلم از این کتاب ستاره است. من قطعا این را میخوانم ... لینک: htt ...

مشاهده لینک اصلی
متاسفانه، این کتاب کمی ناامید شد برای من. من از ابتدا واقعا از آن لذت بردم و نوشتن قطعا یک جریان بزرگ داشت. همچنین فضای کلی دهه 1920، سیرک، حیوانات وحشی، رقابت بین کارگران و هنرمندان به شدت به خوبی انجام شد. متأسفانه، جنبه اصلی کتاب - عاشقانه - برای من کاملا صاف بود. Marlena چنین شخصیتی صاف بود و من نمی توانستم هر گونه همدردی برای وضعیت او ایجاد کنم. شیمی بین او و یعقوب تقریبا غیرممکن بود. من عاشقانه ممنوعه را بر اساس یک ارتباط خاص، مکالمات، دوستی تبدیل به عشق بودم. در عوض، عشق در نگاه اول، عشق او نوعی از رابطه او، من، خدا، شش، بسیار زیبا، من عشق است. آنها به سختی هر زمانی را صرف یکبار با هم در کنار اولین بوسه می گذرانند و من هیچ مکالمه ای مهم بین آنها را به یاد نمی آورم. اغلب، یعقوب فقط با شوهر دیوانه مارلن در ماه اوت صحبت می کرد، و در کنار آنها نشسته بود. علاوه بر این، سوئیچ ها بین تنظیم سیرک 1920s و محیط خانه مهد کودک کنونی کمی خسته کننده بود. من یعقوب 90 ساله را به ویژه جالب ندیدم و بیشتر از قسمت هایی که او را می دیدم خسته شدم - اگر چه آنها به داستان اضافه شدند. پایان برای من کمی بیش از حد هالیوود بود؛ آن را قطعا شیرین بود، اما همچنین یک تار بیش از حد غیر واقعی است. چیزی است که در واقع هیچ چیزی برای انجام با کتاب، اما تا حدی آن را برای من کشته: پس از بمباران با میلیون ها پوستر فیلم، تریلر، ... در همه جا، من نمی توانم کمک تصور کنید که یعقوب به دنبال (و بازیگری) مانند رابرت پتینسون - یا در این مورد مانند ادوارد، چون این تنها نقش من است که او را می شناسم. و متاسفم، اما این به عنوان یک تجربه دلپذیر برای من محسوب نمی شود.

مشاهده لینک اصلی
توجه: این یک بررسی برای نسخه صوتی Water For Elephants است. بنابراین من افکار من را در مورد رمان خود و همچنین کیفیت صوتی ترکیب می کنم. @ من به معنای آنچه گفتم و گفتم منظور من این است. فیل ها وفادار، صد درصد. @ --- Theodor Seuss Geisel، Horton Hatches EggThat نقل قول در باز کردن آب برای فیل ها است. از آنجاییکه برادران بنزینی بر روی نمایشگرهای دیدنی و جذاب بر روی زمین ممکن است نام آن را اعلام نکنند، اما آب برای فیلها به راحتی یکی از جذابترین رمانهای من بوده است، از زمانی که به طور منظم شروع به خواندن کردم دو سال پیش. آب برای فیل ها لذت خالص از پرولوگ تا فصل آخر است. نوشته های گورنز افسانه ای توصیفی است و هرگز ناپذیر و غیرممکن نیست. او همیشه به اندازه کافی به شما می دهد به طوری که می توانید تصور کنید که صحنه ای که شصت آن کاملا تصویر می کند را تصور کنید. به طوری که به نظر می رسد که آن را کمی سینما در سر خود داشته باشید و بازی روی صفحه نمایش یک داستان بسیار جذاب با شخصیت هایی است که نمی توانید به آن کمک کنید، اما برای سقوط. Jakob Jankowski، مسلما یکی از جذاب ترین و جذاب ترین شخصیت های من است که تا به حال در سراسر هر سبک آمده است. من تا به حال ذاتا بی گناه بودم که تقریبا بلافاصله او را دوست داشتم. من نمی توانستم تصمیم بگیرم که کدام نسخه بیشتر دوست داشتم: یعقوب قدیمی یا جوان. و روایت جان راندولف جونز تنها به درخواست تجدید نظر اضافه می کند. صدای او برای نقش به عنوان یعقوب نود و یک ساله کاملا مناسب بود. دیوید Ledoux صدای یعقوب جوان را انجام می دهد، و من فکر کردم او کار فوق العاده ای هم انجام داد. هز یکی از آن راویان است که صدای خود را تغییر می دهد وقتی شخصیت دیگری صحبت می کند تا اینکه اشتباه نگیرد. و من آن را دوست دارم. من واقعا شخصیت های جانبی را دوست داشتم. همچنین می توانم بگویم که احترام زیادی نسبت به شخصیت مارلنس دارم. او با مرد غلط ازدواج کرد و اکنون باید با عواقب آن زندگی کند. اما من فکر نمی کنم که اکثر زنان در مواقعی که در موقعیت خود قرار می گیرند، به شدت و یا مقاوم در برابر وسوسه داشتن یک رابطه هستند. (مشاهده اسپویلر) [Marlenas اساسا در روابط خشونت آمیز ذهنی است. یکی جایی که می ترسد حرف بزند یا کار اشتباهی انجام دهد همیشه ترس از ماه اوت آن را در کمترین تحرک از دست بدهند. بنابراین من واقعا شخصیت او را تحسین کرده بودم تا آن را برای مدت طولانی به چنگ آورد. (پنهان کردن اسپویلر)] Walter (یا Kinko، بسته به اینکه دوستش دارید یا نه) یک کوتوله علاوه بر داستان جالبی بود. او به عنوان یک نوع دشمن به یعقوب شروع می کند، اما در نهایت به یک دوست عزیز تبدیل می شود. (مشاهده اسپویلر) [و خیلی بد بود که به او و شتر رسید. باعث می شود شما از عمو آل اما حداقل عمو آل که در نهایت چه چیزی برای او می آید. (پنهان کردن اسپویلر)] پشت صحنه نگاه به سیرک و نحوه عملکرد آنها احتمالا یکی از قسمت های مورد علاقه من این رمان است. شما می توانید ببینید که چطور واقعا وجود دارد همه چیز را از redlighting (پرتاب کارگران سیرک از قطار در حالی که حرکت آن به منظور جلوگیری از پرداخت دستمزد خود و یا برای برخی از دیگر دلایل مضحک) سوء استفاده از حیوانات. شما می بینید که همه آن ها سرگرم کننده و بازی های پشت صحنه نیستند. QUOTES FAVORITE (دو نفر اول از یعقوب قدیمی تر هستند و دو نفر دیگر از روز های جوانترشان مشخص است): @ گاهی اوقات فکر می کنم اگر من مجبور بودم بین گوش دانه ذرت یا عشق به زن، Id را ذرت انتخاب کنید. نه من دوست نداشتم رول نهایی در یونجه داشته باشم --- من هنوز یک مرد هستم و بعضی چیزها هرگز نمی میرند --- اما فکر این هسته های شیرین که بین دندان های من شکسته اند مطمئنا دهانم را آب می کند. فانتزی آن، من آن را می دانم. اتفاق نخواهد افتاد من فقط می خواهم گزینه ها را وزن کنم، مثل اینکه من در مقابل سلیمان ایستاده بودم: رول نهایی در یونجه یا گوش دانه ذرت. معضل شگفت انگیز.چشمانم را بستم و گوشه های گوشه ای از ذهنم را پیدا کردم. آنها دیگر روشن نیستند. مغز من مانند یک جهان است که گازها در لبه ها نازک تر و نازک تر می شوند. اما آن را به هیچ چیز نمی رساند. من می توانم چیزی را در آنجا احساس کنم، فقط فراتر از درک من، کشیدن، انتظار ... --- و خدا به من کمک می کند اگر من دوباره به آن نشویم، دهان باز گسترده می شود. @ @ من درهای اورنگختان را باز می کنم و میوه ها، سبزیجات، و آجیل روی زمین. همانطور که من آن را بستم بازوی بلندش از طریق میله ها می رسد. او در یک تابه دیگر در رنگ نارنجی قرار می گیرد. @ چی؟ شما می خواهید؟ @ او همچنان به نقطه، چشمک زدن به من با چشم نزدیک است. ویژگی های او مقعر هستند، صورت او یک بالشتک وسیع با موهای قرمز است. شایستگی ترین و زیباترین چیزی است که من تا به حال دیده ام. @ اینجا، @ من می گویم، او را نارنجی تحویل می دهم @ شما می توانید آن را داشته باشید. @ او آن را می گیرد و آن را بر روی زمین قرار می دهد. سپس او دوباره می رود پس از چند ثانیه اشتباهات جدی، دستم را از دست می دهم. او انگشتان بلند خود را در اطراف آن پیچش می زند، سپس اجازه می دهد. او روی کت و شلوار او نشسته و رنگ نارنجی او را می پوشاند. من با شگفت زده شدم او از من تشکر کرد.ما در سکوت بر روی دیوار تکیه می کنیم، هنوز هم دست ها را نگه داریم. بعد از حدود یک ساعت او خواب میبیند، پایین کشیدن تا سرش روی شانه من است. من بیدار هستم، هر فیبر بدن من از نزدیک بودنش آگاه است. @

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آب برای فیل ها


 کتاب زشت ها
 کتاب دید اقتصادی
 کتاب تو نخ بابام
 کتاب رگتایم
 کتاب فرزندان هورین
 کتاب بیا با جغدها درباره ی دیابت تحقیق کنیم