کتاب آسوده از جنگ

اثر جان نولز از انتشارات راه معاصر - مترجم: امیر رئیس اوژن-پرفروش های نیویورک تایمز

یک کلاسیک آمریکایی و پرفروش بزرگ برای بیش از سی سال، یک صلح جداگانه در توصیف نوجوانی در دوره ای است که کل کشور بی گناه را به جنگ جهانی دوم از دست داد. در سالهای ابتدایی جنگ جهانی دوم در مدرسه شبانه روزی در نیویورک قرار دارد و "صلح جداگانه" یک عادت غم انگیز و درخشان از قسمت تاریک نوجوانی است. ژن یک فکری تنها و درونی است. فینیاس یک ورزشکار خوش تیپ، ترسناک و جنجالی است. چه اتفاقی بین دو دوست یک تابستان اتفاق می افتد، مانند جنگ، و بی گناهی این پسران و جهانشان را از بین می برد.


خرید کتاب آسوده از جنگ
جستجوی کتاب آسوده از جنگ در گودریدز

معرفی کتاب آسوده از جنگ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آسوده از جنگ


 کتاب قطعه ای از دنیا
 کتاب مکبث
 کتاب گذر از جهنم (دونده ی هزارتو)
 کتاب انتخاب سوفی
 کتاب مردان مریخی زنان ونوسی
 کتاب فرزندان هورین