کتاب الدست

اثر کریستوفر پائولینی از انتشارات بهنام - مترجم: محمد نوراللهی-پرفروش های نیویورک تایمز

الدست کتاب دوم از سه گانه ی میراث کریستوفر پائولینی، کتاب اول اراگون، کتاب سوم بریسینگر در سه جلد


خرید کتاب الدست
جستجوی کتاب الدست در گودریدز

معرفی کتاب الدست از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب الدست


 کتاب بل کانتو
 کتاب دختری در تعقیب ماه
 کتاب شاید عروس دریایی
 کتاب بخت پریشان
 کتاب فرزندان هورین
 کتاب آنک نام گل