کتاب بائودولینو

اثر اومبرتو اکو از انتشارات روزنه - مترجم: رضا علیزاده-پرفروش های نیویورک تایمز
خرید کتاب بائودولینو
جستجوی کتاب بائودولینو در گودریدز

معرفی کتاب بائودولینو از نگاه کاربران
در سال هزار و دویست و چهار میلادی، بائودولینو داستان زندگی اش را برای استاد نیکتاس روایت میکند تا او بنویسد و به آیندگان تحویل دهد. کتاب از دو بخش تشکیل شده، بخش اول که بیشتر شرح فتوحات و کشورگشائیهای شاه فردریک، پدرخوانده ی بائودولینو، است و بخش دوم که شرح سفربائودولینو و دوستانش به شرق افسانه ای جهت تحویل فیالجه یا همان جام مقدس شام آخر به کشیش یوحناست. بخش اول تلفیقی از وقایع تاریخی و البته داستانسرائی اکو است و بخش دوم در فضایی فانتزی میگذرد با موجودات غریبی که در سرزمین کشیش زندگی میکنند چون چترپا و فیلگوش و ... و در نهایت کتاب با کشف علت مرگ فردریک با تمی جنایی به پایان میرسد.(شبیه به کتاب دیگر اکو @ به نام گل سرخ@)

برای من قدر مسلم اینست که اکو هزار و یکشب را خوانده! آنجا که از قصر علاالدین مینویسد و عسل سبز توهم زا، به وضوح مشابه داستانهای هزار و یکشب است. و از آنجا که نشانه شناس است جا به جا از المانهای مسیحیت و روایتهایش استفاده میکند.

کتاب در چهل فصل کوتاه نوشته شده، برای من بخش اول کمی خسته کننده بود (البته به جز فصل اول که شاهکاری بود، به لحاظ ترجمه هم) اما از اواسط کتاب و با شروع سفر به شرق بسیار خواندنی و خوشخوان میشود.

مشاهده لینک اصلی
بائودولینو پسرخوانده ی پادشاه فردریک بارباروسا، در میانه ی جنگ چهارم صلیبی، یکی از مقامات دیوانی قسطنطنیه را از مرگ نجات می دهد و داستان عجیب خود را برای او که تاریخ نگار است تعریف می کند.بائودولینو یک دروغگوی مادرزاد است.به حدی که از شارلمانی قدیس می سازد و کاسه ی پدر تنی اش را به جای جام مقدس مسیح جا می زند.اوایل کتاب شرح لشکرکشی های فردریک و تحصیل بائودولینو در پاریس و آشنایی اش با چند دوست عجیب است که روزی با همین دوستان راهی شرق می شود تا سرزمین افسانه ای کشیش یوحنا را پیدا و جام مقدس را به او هدیه کند
برای نجات، مجبور به گفتن داستان هستی. این یکی از جمله های معروف اکو است که دراواخر داستان بائودولینو به همین نتیجه می رسد.آن جا می گوید:تنهایم بگذارید،با گفتن داستانم چیزی را که می خواستم بفهمم فهمیدم.بائودولینو گذشته اش را قطعی می دانست ولی با گفتن داستان زندگی اش متوجه زوایای پنهان اش می شود.
بر اساس کتاب فرهنگ موجودات خیالی بورخس، تصویر روی جلد این کتاب، موجودی بی سر به نام هسینگ تین است که طبق اساطیر چینی پس از این که بر ضد خدایان جنگید سرش را قطع کردند و چشم هایش را در سینه اش و دهانش را جای ناف قرار دادند.متاگالیناری، چترپا، غول های یک چشم، هون ها، فیل گوش و بزمرد بقیه ی موجودات افسانه ای این کتاب هستند که بعضی از آن ها هم ساخته ی ذهن خود اکو است

«دير يا زود کسي، دروغگويي بزرگ تر از بائودولينو آن را تعريف مي کند»
و این دروغ گوی بزرگ کسی نیست جز خود امبرتو اکو

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بائودولینو


 کتاب در برابر استبداد
 کتاب نیروی حال
 کتاب همه دختران گمشده
 کتاب قهرمانان کوه المپ - قهرمان گمشده
 کتاب جنگجوی عشق
 کتاب قدرت لحظات