کتاب جبر جغرافیا

اثر تیم مارشال از انتشارات همان - مترجم: فرمهر امیردوست-پرفروش های نیویورک تایمز

قدرت و سیاست و توسعه اجتماعی در گروی زمینی است كه روی آن زندگی می‌كنیم. جغرافیا تاثیر تعیین‌كننده‌ای بر تمدن و نیز تصمیمات و اقدامات حكومت‌ها دارد.
چرا ایالات متحده آمریكا ثروت و قدرتی بی‌نظیر یافت؟ آیا سقوط آمریكا واقعیت دارد؟ علت نزاع دائم هند و پاكستان چیست؟ چرا پاكستان نمی‌تواند دست از سر افغانستان بردارد؟ چرا اروپا آباد و مرفه است و چرا نمی‌تواند متحد شود؟ گره كار كره شمالی كجاست و آیا ممكن است گشوده شود؟ ژاپن جزیره‌ای چگونه نیمی از آسیا را تسخیر كرد؟ چین چه رویایی در سر دارد و چرا دارد نیكاراگوئه را از وسط می‌شكافد؟ چرا آفریقا فقیر است و چرا آمریكای جنوبی توسعه محدودی می‌یابد؟ روسیه در خاورمیانه به دنبال چیست؟ چرا خاورمیانه در تنش است و چرا ایران قابل تسخیر نیست؟ سرانجام تغییرات اقلیمی و رقابت بر سر منابع چیست؟
این كتاب درباره این مسائل و پاسخ آن‌هاست. اهمیت این موضوعات روشن است چرا كه جغرافیایی كه در تعیین تاریخ ما موثر بوده، آینده‌مان را هم مشخص خواهد كرد.


خرید کتاب جبر جغرافیا
جستجوی کتاب جبر جغرافیا در گودریدز

معرفی کتاب جبر جغرافیا از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب جبر جغرافیا


 کتاب من و داداش رباتم
 کتاب قاتلین ماه گل
 کتاب این راهش نیست
 کتاب دموکراسی ها چگونه می میرند
 کتاب این است بازاریابی
 کتاب بر امواج