کتاب جسط و جو

اثر انجی سیج از انتشارات افق - مترجم: مهرداد مهدویان-پرفروش های نیویورک تایمز

قلعه بوي دردسر مي‌دهد...

ترتيوس فوم، روح اولين رئيس كاتب‌ها، مي‌خواهد سيپتيموس را به جست‌وجويي كشنده بفرستد. پس جينا و سيپتيموس بايد منتظر دردسرهاي بيش‌تري باشند. اما سيپتيموس نقشه‌ي ديگري در سر دارد. او به طرف خانه‌ي اسرارآميز فاركس مي‌رود، جايي ك در آن تمام زمان‌ها به هم مي‌رسند، شايد بتواند نكو و اسناري را كه قبلاً در فيزيك زنداني شده‌اند، پيدا كند ولي سيپتيموس چگونه مي‌تواند از اين جست‌وجو جان سالم به در ببرد؟
خرید کتاب جسط و جو
جستجوی کتاب جسط و جو در گودریدز

معرفی کتاب جسط و جو از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جسط و جو


 کتاب سرسختی
 کتاب گورستان پراگ
 کتاب رک و راست باشید
 کتاب مرد ناشناس
 کتاب طوفان جنگ
 کتاب فیظیک