کتاب خوشی ها و مصایب کار

اثر آلن دوباتن از انتشارات نشر چشمه - مترجم: مهرناز مصباح-پرفروش های نیویورک تایمز

The Pleasures and Sorrows of Work is an exploration of the joys and perils of the modern workplace, beautifully evoking what other people get up to all day – and night – to make the frenzied contemporary world function. With a philosophical eye and his characteristic combination of wit and wisdom, Alain leads us on a journey around a deliberately eclectic range of occupations, from rocket science to biscuit manufacture, accountancy to art – in search of what make jobs either fulfilling or soul-destroying. As Alain points out, most of us are still working at jobs chosen for us by our sixteen-year-old selves. Here is the perfect guide to the vicious anxieties and enticing hopes thrown up by our journey through the working world.


خرید کتاب خوشی ها و مصایب کار
جستجوی کتاب خوشی ها و مصایب کار در گودریدز

معرفی کتاب خوشی ها و مصایب کار از نگاه کاربران
خیلی چیزها هستند که به سادگی از کنارشون می گذریم یا فراموششون کردیم. این کتاب یادآوری دقیق و ارزشمندی از همین موضوعه. به خصوص وقتی پای کار در میونه...
عالی بود...

مشاهده لینک اصلی
وقتی از دوباتن پرسیده میشه جرقه ی این کتاب چطور خورد جواب میده اگر یک مریخی به زمین می آمد و میخواست با خوندن ادبیات بداند مردم چکار میکنند به این نتیجه میرسه که مردم وقتشان را صرف عاشق شدن, جر و بحث با اعضای خانواده و گاهی کشتن یکدیگر میکنند. اما ما سر کار میرویم و با این حال در آثار هنری به ندرت به @کار@ پرداخته میشود.
دوباتن چشممان را به زیبایی, پیچیدگی و وحشت دنیای کار باز میکند. و توجهمان را به جزییاتی جلب میکند که شاید هر روز با آن سرو کار داریم اما بی توجه از کنارشان عبور میکنیم.

قسمتی از کتاب
به نظر می رسد هر چقدر جامعه پیشرفته تر باشد علاقه اش به چیزهای ویران بیشتر است چرا که در آن چیزهایی میبیند که به طرزی جدی و رستگاری بخش یادآور شکننده بودن دستاوردهای خودش است. ویرانه ها حماقت متورم ما را در پیگیری جامع و دیوانه وار ثروت سوراخ میکنند. ص 330

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب خوشی ها و مصایب کار


 کتاب غریبه ای در شهر
 کتاب عطش
 کتاب خفاش
 کتاب آتش و خشم
 کتاب تابستان آن سال
 کتاب زندگی خود را طراحی کنید