کتاب دموکراسی ها چگونه می میرند

اثر استیون لویتسکی از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - مترجم: سیامک دل آرا-پرفروش های نیویورک تایمز

In the 21st century democracy is threatened like never before. Drawing insightful lessons from across history - from Pinochets murderous Chilean regime to Erdogans quiet dismantling in Turkey - Levitsky and Ziblatt explain why democracies fail, how leaders like Trump subvert them today and what each of us can do to protect our democratic rights. In this brilliant historical synthesis, Levitsky and Ziblatt show how the actions of elected leaders around the world have paved the road to democratic failure, and why the United States is now vulnerable to this same downward spiral.


خرید کتاب دموکراسی ها چگونه می میرند
جستجوی کتاب دموکراسی ها چگونه می میرند در گودریدز

معرفی کتاب دموکراسی ها چگونه می میرند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دموکراسی ها چگونه می میرند


 کتاب لازم نیست بگویی دوستت دارم
 کتاب تاریخچه زمان از انفجار بزرگ تا سیاهچاله ها
 کتاب شور عشق
 کتاب آینده ذهن
 کتاب زندگی نامه خودنوشت جرج دبلیو بوش
 کتاب در بهشت پنج نفر منتظر شما هستند