کتاب ریشه کن

اثر نائومی نوویک از انتشارات آذرباد - مترجم: یاسمن میرزاپور-پرفروش های نیویورک تایمز
خرید کتاب ریشه کن
جستجوی کتاب ریشه کن در گودریدز

معرفی کتاب ریشه کن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ریشه کن


 کتاب سرمایه در سده بیست و یکم
 کتاب اقیانوسی در ذهن
 کتاب خورشید نیمه شب
 کتاب زنی پشت پنجره
 کتاب یک بار فریبم بدهی
 کتاب بازی قدرت