کتاب شادترین کودک محله

اثر هاروی کرپ از انتشارات کتاب پنجره‏‫ - مترجم: طاهره یراقچی-پرفروش های نیویورک تایمز

Dr. Karp revealed that toddlers often act like uncivilized little cavemen, with a primitive way of thinking and communicating that is all their own. Dr. Karp provides fast solutions for today’s busy and stressed parents. As you discover ways to boost your child’s good (green light) behavior, curb his annoying (yellow light) behavior, and immediately stop his unacceptable (red light) behavior. And the new thirty-item glossary of Dr. Karp’s parenting techniques will save you valuable time when you need to instantly calm an out-of-control child. The result: fewer tantrums, less yelling, and more happy, loving time for you and your child.


خرید کتاب شادترین کودک محله
جستجوی کتاب شادترین کودک محله در گودریدز

معرفی کتاب شادترین کودک محله از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شادترین کودک محله


 کتاب رئیس جمهور گم شده
 کتاب اسرار کار
 کتاب زندگی نه چندان عالی من
 کتاب یک پک
 کتاب مدرسه ... است: نبرد در اردوگاه
 کتاب ماهی چاق گنده ی من که زامبی شد (جلد اول)