کتاب شور ذهن

اثر ایروینگ استون از انتشارات مروارید - مترجم: اکبر تبریزی-پرفروش های نیویورک تایمز

In the 1880s, Vienna was Europes glamour capital. It was in that brilliant city that Sigmund Freud began his long struggle to free people everywhere from the blindfolds & chains of their unknown natures. The Passions of the Mind is the story of an extraordinary man who proved that some of the most exciting challenges arent met on the battlefield or on mountain peaks, but inside the hearts & minds of individuals. He was a pioneer explorer of the dark frontiers of the sexual nature of humans, for which he was made a pariah.


خرید کتاب شور ذهن
جستجوی کتاب شور ذهن در گودریدز

معرفی کتاب شور ذهن از نگاه کاربران
The Passions of the Mind, Irving Stone
عنوانها: شور ذهن - داستان زندگی زیگموند فروید؛ رنج روح - داستان زندگی زیگموند فروید؛ نویسنده: ایروینگ استون؛ تاریخ نخستین خوانش: شانزدهم ماه آگوست سال 1999 میلادی
عنوان: شور ذهن - داستان زندگی زیگموند فروید؛ نویسنده: ایروینگ استون؛ مترجم: اکبر تبریزی، فرخ تمیمی؛ مشخصات نشر: تهران، مروارید، 1378، در 919 ص؛ شابک: 9646026516؛ موضوع: داستان زندگی زیگموند فروید - قرن 20 م
عنوان دیگر: رنج روح - داستان زندگی زیگموند فروید؛ مترجم: پرتو اشراق؛ نشر جار، 1378، در 864 ص، مصور؛ شابک: 9649057465؛
ایرونیک استون در این اثر خویش، خوانشگر را با فراز و نشیب زندگی زیگموند فروید آشنا می‌سازد. آنچه در این کتاب، نمود ویژه می‌یابد همانا طرح اندیشه‌ ها و افکار فروید است که به گونه مباحثات و مجادلات با افراد و دوستان، و در قالب رمان عرضه شده است. ا. شربیانی

مشاهده لینک اصلی

مشکلی که با تمام کتابهای ایروینگ استون دارم این است که همه چیز به طور تمام نشدنی کش دارند. به نظرم مردم قرن پیش حوصله و وقت بیشتری برای خواندن کتاب داشتند و برای همین نویسنده تا این حد تشویق میشد به جزئیات بی مورد بپردازد .اما از حق نگذریم که مولف حس بی طرفی را نگه داشته و حتی جاهایی با فروید مهربان هم هست. گویی همذات پنداری قوی با فروید داشته و رنجی که برای روشنایی کشیده را تمامن درک کرده است. کاری به این ندارم که مبانی روانشناسی فروید امروزه چقدر درست اند اما اینکه انسانهایی در هر جای تاریخ به خود جرات داده اند و سوال پرسیده اند حتی اگر جوابهای غلطی هم پیدا کرده باشند باز هم در جهت رشد و اعتلای انسان پرچم دارند. چیزی که تمام کتاب حس میکردم این بود که چقدر عقل و دانش در برابر جهل انسان بی دفاعند. چقدر فکر درخشان که گرفتار ظلمات جهل میشود و در نطفه خفه میشود . و چقدر انسان راه دارد برای رسیدن به اوج خودش.

زمستان 96

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب شور ذهن


 کتاب احیا
 کتاب بدشانسی و دردسر
 کتاب در برابر استبداد
 کتاب باراک اوباما در رویای پدر
 کتاب مادر کافی
 کتاب وقتی شعله ها شما را در بر می گیرند