کتاب عادت های اتمی

اثر جیمز کلیر از انتشارات هورمزد - مترجم: هوشمند دهقان-پرفروش های نیویورک تایمز

چطور می‌توانید از این کتاب استفاده کنید
نوال راویکانت، کارآفرین و سرمایه‌گذار معروف، گفته است: "برای نوشتن کتابی بزرگ، باید ابتدا خودتان آن کتاب را زندگی کنید." ایده‌هایی را که در اینجا اشاره کردم، در ابتدا خودم آموختم چون مجبور بودم که این ایده‌ها را زندگی کنم. مجبور بودم که به عادت‌های کوچک اتکا کنم تا از مصدومیتم بهبود یابم، تا در باشگاه قوی‌تر شوم، تا در زمین بیسبال عملکرد سطح بالایی داشته باشم، تا نویسنده شوم، تا کسب و کاری موفق راه بیندازم، و به زبان ساده، تا به بزرگسالی مسئول و پاسخ‌گو مبدّل بشوم.عادت‌های کوچک مرا یاری رساند تا قابلیتم را شکوفا سازم، و فرضم بر این است که شما نیز، با انتخاب این کتاب، قصد دارید که قابلیتتان را شکوفا سازید.
...
شاکلة اصلی این کتاب، مدل چهار قدمی عادت‌‌ است – محرّک، اشتیاق، پاسخ و پاداش – و چهار قانون تغییر رفتار که از این قدم‌ها نشأت می‌گیرد. شاید خوانندگانی که با روانشناسی آشنایی دارند با دیدن برخی از این کلمات به یاد اصطلاح‌های شرطی‌سازی کنش‌گر بیفتند که نخستین بار در دهة 1930 اسکینر تحت عنوان "محرّک، پاسخ، پاداش" مطرح نمود و در سال‌های نزدیک‌تر، چارلز دوهیگ در کتاب قدرت عادت آنها را با عنوان "محرّک، روتین و پاداش" موسوم و معروف ساخت.
....
عادت‌ها، اتم‌های سازندة زندگی ما است. هر اتم، واحدی بنیادی است که در بهبود و اصلاح کلی ما نقش دارد. در ابتدا، این روال‌های کوچک به نظر ناچیز می‌رسد، امّا به زودی آنها روی هم ساخته می‌شوند و توفیقات بزرگتری را به بار می‌آورند، و این توفیقات آنقدر تکثیر می‌شوند که تا حدّ زیادی بر هزینة سرمایه‌گذاری اولیه‌شان می‌چربند. عادات هم کوچکند و هم نیرومند. این است معنای عادت‌های اتمی – تمرینی مرتّب یا روالی که هم کوچک است و به آسانی انجام می‌شود، و هم سرچشمة نیرویی باورنکردنی است؛ چون عادات جزیی از سیستم رشد مرکّب و تشدیدشونده‌اند.


خرید کتاب عادت های اتمی
جستجوی کتاب عادت های اتمی در گودریدز

معرفی کتاب عادت های اتمی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب عادت های اتمی


 کتاب این خانه مال من است
 کتاب گلوله برفی
 کتاب برگزیدگان جوان - انجمن رز
 کتاب آب های شمال
 کتاب شهر معمولی
 کتاب روزی که رهایم کردی