کتاب فراری

اثر هارلن کوبن از انتشارات خوب - مترجم: مینا وکیلی نژاد-پرفروش های نیویورک تایمز

سايمون دختر گم‌شده‌اش را در پارك پيدا می‌كند؛ نشئه، و در حال گيتار زدن و انعام گرفتن. سايمون تلاش می‌كند متقاعدش كند كه دوباره نزد خانواده برگردد. اما دختر فرار می‌كند و سايمون برای بازگرداندن او وارد مسيری می‌شود كه پر است از اتفاقات غيرمنتظره. در اين مسير، سايمون بايد برای نجات دخترش رازهايی را كشف كند، و با دنيای تاريك و كثيفی روبه‌رو می‌شود كه بيش از اين حتی نمی‌دانست وجود دارد.


خرید کتاب فراری
جستجوی کتاب فراری در گودریدز

معرفی کتاب فراری از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب فراری


 کتاب فرشتگان و شیاطین
 کتاب دریچه ای به سوی کیهان
 کتاب روباهی به نام پکس
 کتاب تفکر سریع و کند
 کتاب رئیس جمهور گم شده
 کتاب پرواز زندگی بخش