کتاب ما اینجا زندگی می کنیم

اثر الیور جفرز از انتشارات پرتقال - مترجم: شبنم حیدری پور-پرفروش های نیویورک تایمز

Oliver Jeffers, arguably the most influential creator of picture books today, offers a rare personal look inside his own hopes and wishes for his child—and in doing so gifts children and parents everywhere with a gently sweet and humorous missive about our world and those who call it home. Insightfully sweet, with a gentle humor and poignancy, here is Oliver Jeffers users guide to life on Earth. He created it especially for his son, yet with a universality that embraces all children and their parents. Be it a complex view of our planets terrain (bumpy, sharp, wet), a deep look at our place in space (it’s big), or a guide to all of humanity (don’t be fooled, we are all people).


خرید کتاب ما اینجا زندگی می کنیم
جستجوی کتاب ما اینجا زندگی می کنیم در گودریدز

معرفی کتاب ما اینجا زندگی می کنیم از نگاه کاربران
این کتاب باید در هر کلاس باشد چه گوهر!

مشاهده لینک اصلی
من جذاب هستم یک هدیه تولد بسیار خوبی برای یک فرزند تازه به دنیا آمده است. این چیزی شبیه دستورالعمل Mo Willems نیست، اما من فقط به عنوان copybook کتاب خوشحال شدم

مشاهده لینک اصلی
ایا تبدیل به یک طرفدار واقعی از الیور جفرس و هنر او می شود. در اینجا ما مقدمه زرق و برق دار نشان داده شده به زمین و تنوع و احترام است.

مشاهده لینک اصلی
در طول سه روز بیش از هفتاد و پنج دختر و پسران به تماشا و گوش فرا دادند. احساس گرسنگی و آهی کشیدند. گره های درک وجود داشت. حتی در این نتیجه نیز کف زدن وجود داشت. کودکان نابینا و ده ساله با نوع خاصی از عقل و آزادی اندیشه می پردازند. این دانش آموزان متوجه می شوند که پدر نه تنها پسر خود را، بلکه سایر دختران و پسران هدیه قابل توجه و قابل توجه در حال حاضر و آینده را داده است. اینجا ما هستیم: یادداشت برای زندگی در زمین پلاتین (Philomel Books، اثر Penguin Random House LLC، 14 نوامبر 2017) نوشته شده و نشان داده شده توسط الیور جفرس پیام امیدی، هدیه ای از عشق است. من توصیه کامل: http: //librariansquest.blogspot.com/2 ...

مشاهده لینک اصلی
این کتاب برای قفسه کتاب هر چیزی لازم است. هر صفحه پر از تصاویر متنوع و واضح است. خط دلخواه ما ممکن است همه چیز را متفاوت ببینیم، متفاوت و صحیح عمل کنیم .... اما نه فریب خورده، ما همه مردم هستیم. هر والدین / مراقب / معلم به این نیاز نیاز دارند!

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ما اینجا زندگی می کنیم


 کتاب شاید عروس دریایی
 کتاب با من بیش تر حرف بزن
 کتاب فرشتگان و شیاطین
 کتاب ژاکت آبی
 کتاب کتابفروشی کوچک بروکن ویل
 کتاب سیرک میراندا