کتاب مثل یک هنرمند بدزد

اثر آستین کلئون از انتشارات مروارید - مترجم: کوشا موسوی-پرفروش های نیویورک تایمز
خرید کتاب مثل یک هنرمند بدزد
جستجوی کتاب مثل یک هنرمند بدزد در گودریدز

معرفی کتاب مثل یک هنرمند بدزد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مثل یک هنرمند بدزد


 کتاب دید اقتصادی
 کتاب نفرتی که تو می کاری
 کتاب زبان بدن
 کتاب نشانه را حک کن
 کتاب استیو جابز
 کتاب مامور 6