کتاب مینیمالیسم دیجیتال

اثر کال نیوپورت از انتشارات میلکان - مترجم: سمانه پرهیزکاری-پرفروش های نیویورک تایمز
خرید کتاب مینیمالیسم دیجیتال
جستجوی کتاب مینیمالیسم دیجیتال در گودریدز

معرفی کتاب مینیمالیسم دیجیتال از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مینیمالیسم دیجیتال


 کتاب سرمایه در سده بیست و یکم
 کتاب سلاخ خانه شماره پنج
 کتاب بیمار خاموش
 کتاب عروس فریبکار
 کتاب مامور 6
 کتاب ایده عالی مستدام