کتاب مینیمالیسم دیجیتال

اثر کال نیوپورت از انتشارات میلکان - مترجم: سمانه پرهیزکاری-پرفروش های نیویورک تایمز
خرید کتاب مینیمالیسم دیجیتال
جستجوی کتاب مینیمالیسم دیجیتال در گودریدز

معرفی کتاب مینیمالیسم دیجیتال از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مینیمالیسم دیجیتال


 کتاب عادت های اتمی
 کتاب کندی چهارم
 کتاب افصون
 کتاب گرسنگی
 کتاب گزارش محرمانه
 کتاب همان خواهم شد که تو می خواهی