کتاب نیمه تاریک وجود

اثر دبی فورد از انتشارات کلک آزادگان - مترجم: فرناز فرود-پرفروش های نیویورک تایمز

We know the shadow by many names: alter ego, lower self, the dark twin, repressed self, id. Carl Jung once said that the shadow is the person you would rather not be. But even if you choose to hide your dark side, it will still cast a shadow, according to author Debbie Ford. Rather than reject the seemingly undesirable parts of ourselves, Ford offers advice on how to confront our shadows. As threatening as shadow work may seem, it is often very effective in creating transformation. Fords step-by-step guidebook is modeled on a highly successful course she developed about embracing the shadow. Ultimately, she helps readers illuminate the gifts and strengths that lie within the shadows.


خرید کتاب نیمه تاریک وجود
جستجوی کتاب نیمه تاریک وجود در گودریدز

معرفی کتاب نیمه تاریک وجود از نگاه کاربران

بسیاری از ما زمانی طولانی در پی نور گشته ایم،اما هر بار با تاریکی بیشتری روبه رو شده ایم.

یونگ می گوید :«شخص با تجسم اشکال نورانی به روشنایی دست نمی یابد،بلکه با آگاه شدن به تاریکی به روشنایی می رسد.»

آشنایی با نیمه تاریک وجودتان،شما را در پذیرفتن و در آغوش گرفتن سایه وجود تان راهنمایی می کند.
و به شما دانش و ابزاری می دهد تا آنچه درونتان پنهان شده نمایان کنیدو شما را یاری می دهدتا خود و دیگران را بپذیرید.مشاهده لینک اصلی
تا من باشم دیگه وقتم رو تلف نکنم دبی فورد بخونم!

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب نیمه تاریک وجود


 کتاب خاطرات استفان (1)
 کتاب مامور 6
 کتاب طلسم آرزو
 کتاب پلیس قهرمان
 کتاب شاهزاده قورباغه
 کتاب فروشگاه همه چیز