کتاب هر دو در نهایت می میرند

اثر آدام سیلورا از انتشارات نشر نون - مترجم: میلاد بابانژاد -پرفروش های نیویورک تایمز

On September 5, a little after midnight, Death-Cast calls Mateo Torrez and Rufus Emeterio to give them some bad news: They’re going to die today. Mateo and Rufus are total strangers, but, for different reasons, they’re both looking to make a new friend on their End Day. The good news: There’s an app for that. It’s called the Last Friend, and through it, Rufus and Mateo are about to meet up for one last great adventure—to live a lifetime in a single day. Adam Silvera reminds us that there’s no life without death and no love without loss.


خرید کتاب هر دو در نهایت می میرند
جستجوی کتاب هر دو در نهایت می میرند در گودریدز

معرفی کتاب هر دو در نهایت می میرند از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب هر دو در نهایت می میرند


 کتاب آنجا که پیاده رو پایان می یابد
 کتاب موکل خطرناک
 کتاب یک پیاده روی طولانی تا آب
 کتاب تک و تنها در پاریس
 کتاب طلسم سایه
 کتاب صفر به یک