کتاب هر روز

اثر دیوید لویتان از انتشارات میلکان - مترجم: فاطمه جابیک-پرفروش های نیویورک تایمز

تنها راه برای ادامه زندگی این است که هر فرد را تنها به عنوان یک احتمال ببینیم. برای آ شخصیت اصلی داستان «هر روز» این یک ضرورت مطلق است. اما برای بقیه ما این فقط می‌تواند یک ایده خوب باشد.
راستی اگر می‌توانستیم مثل آ هر روز را در بدن آدم‌های متفاوتی شروع کنیم و به گنجینه خاطرات آن‌ها دست یابیم، آیا این شانس را نداشتیم که جهان را بیشتر لمس کنیم؟


خرید کتاب هر روز
جستجوی کتاب هر روز در گودریدز

معرفی کتاب هر روز از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هر روز


 کتاب سرگذشت لافکادیو
 کتاب برو دیده بانی بگمار
 کتاب هرگز سازش نکنید
 کتاب پشت درهای بسته
 کتاب جادوی چپکی
 کتاب دختری در قطار