کتاب هر روز پنجشنبه است

اثر جول اوستین از انتشارات ققنوس - مترجم: شبنم سمیعیان-پرفروش های نیویورک تایمز