کتاب همیشه با من بمان

اثر لیز کسلر از انتشارات ایران بان - مترجم: شهلا انتظاریان-پرفروش های نیویورک تایمز

When her family moves after a rough year, Erin feels instantly at home in her new bedroom — even after she realizes that she’s not the only one occupying it. As Erin becomes accustomed to Joe, the spirit of the teenage boy who lived in the room before her, she starts to sense an inexplicable connection between them. Meanwhile, Joe’s brother, Olly, is trying to find a new normal since his brother passed away. Before Joe died, Olly was king of the school — and it’s not until Olly meets a new girl that he realizes just how many ways he’s changed . . . including the type of girl he could fall for. And when Erin finds herself caught between two brothers, and two choices, will her decision destroy her completely, or can she save herself before she’s lost forever?


خرید کتاب همیشه با من بمان
جستجوی کتاب همیشه با من بمان در گودریدز

معرفی کتاب همیشه با من بمان از نگاه کاربران
چنین کتاب عالی و من واقعا به شخصیت های متصل شده است، بنابراین اگر این چیزی است که شما در یک کتاب نگاه می کنید، قطعا توصیه می کنم.

مشاهده لینک اصلی
فکر می کنم کتاب بسیار خوبی بود. تنها دلیل آن که من چهار را قرار داده ام این است که پایان به نظر می رسد عجله. دیگر پس از آن بود که یک کتاب نسبتا خوب بود.

مشاهده لینک اصلی
آن را کمی سرگرم کننده به عنوان یک عاشق نوجوان است. شخصیت ها تقریبا سهام هستند، نتیجه قابل قبول قابل پیش بینی است. با این حال، کتاب خوبی برای طرفداران پارانورمال نیست.

مشاهده لینک اصلی
این یک کتاب واقعا خوب بود. قلب شکسته خوب است. من صادقانه نمی دانم چه چیز دیگری می گویند بدون دادن spoiler ها. بسیار متفاوت از اکثر کتاب های Ive خوانده شده است.

مشاهده لینک اصلی
خواندن بررسی من در Bookish ماجراهای.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب همیشه با من بمان


 کتاب گلوله برفی
 کتاب کودک خاموش
 کتاب بچه های خاص خانم پریگرین
 کتاب دختر گمشده
 کتاب شکلات
 کتاب همسایه میلیونر