کتاب پرواذ

اثر انجی سیج از انتشارات افق - مترجم: مهرداد مهدویان-پرفروش های نیویورک تایمز

دست نگه‌دار! مي‌خواهي همه‌ي ما را به كشتن بدهي؟

اسكلتي از يك جادوگر سطح آب را مي‌شكافد و بلم‌ران با اين كه از ترس مي‌لرزد، اجازه مي‌دهد اسكلت، سوار قايق شود. بلم‌ران قول مي‌دهد تلاش كند تا اسكلت به زندگي برگردد و اسكلت هم قول مي‌دهد او را به كارآموزي‌اش بپذيرد.

اما اين بلم‌ران مرموز كيست و چرا خواهر خوانده‌اش جينا را دزديده‌اند؟
خرید کتاب پرواذ
جستجوی کتاب پرواذ در گودریدز

معرفی کتاب پرواذ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پرواذ


 کتاب خلا موقت
 کتاب هری پاتر و فرزند نفرین شده
 کتاب بر امواج
 کتاب گزینه های سخت
 کتاب در یک جنگل تاریک تاریک
 کتاب فرزندان هورین