کتاب پروژه شادی

اثر گریچن رابین از انتشارات آموت - مترجم: آرتمیس مسعودی-پرفروش های نیویورک تایمز

پروژه شادی شیوه ای برای ایجاد تغییر در زندگی شماست. اولین گام آمادگی است. یعنی زمانی که شما متوجه می شود چه چیز برای شما خوشحالی، رضایت و تعهد به بار می آورد. و چه چیز برایتان گناه، خشم، کسالت و ندامت به همراه دارد. دومین گام آن است که وقتی متوجه شدید چه اقداماتی واقعاً شادی شما را افزایش می دهند، برای انجام دادن آنها، تصمیم های قاطع بگیرید. پس از آن نوبت به بخش جالب پروژه می رسد. یعنی به اجرا در آوردن تصمیم ها!


خرید کتاب پروژه شادی
جستجوی کتاب پروژه شادی در گودریدز

معرفی کتاب پروژه شادی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پروژه شادی


 کتاب نجیب زاده ای در مسکو
 کتاب در یک جنگل تاریک تاریک
 کتاب نوری که نمی توانیم ببینیم
 کتاب فرشتگان و شیاطین
 کتاب پشت سرت را نگاه کن
 کتاب دروغ های کوچک بزرگ