کتاب کودک خاموش

اثر سارا دنزیل از انتشارات آذرباد - مترجم: مهرزاد جعفری-پرفروش های نیویورک تایمز

1. ...
2. ...
3. این لیست ایده‌ی من بود.
4. من نمی‌خواستم کسی بمیره.
5. من نمی‌خواستم یه قهرمان باشم.
6. ممکنه یه روزی منو ببخشه؟


خرید کتاب کودک خاموش
جستجوی کتاب کودک خاموش در گودریدز

معرفی کتاب کودک خاموش از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کودک خاموش


 کتاب سخنرانی های تد
 کتاب انتخاب سوفی
 کتاب سقلمه
 کتاب اختر فیزیک برای افراد بی قرار
 کتاب آینده ذهن
 کتاب قلبم را به تو هدیه می کنم