کتاب گلوله برفی

اثر آلیس شرودر از انتشارات آپاما - مترجم: شهریار هاشمی-پرفروش های نیویورک تایمز

A portrait of the life and career of investment guru Warren Buffett sheds new light on the man, as well as on the work, ideas, business principles, strategies, and no-nonsense insights that have guided his phenomenally successful business endeavors.


خرید کتاب گلوله برفی
جستجوی کتاب گلوله برفی در گودریدز

معرفی کتاب گلوله برفی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گلوله برفی


 کتاب زندگی شجاعانه
 کتاب قواعد خوردن (راهنمای تغذیه سالم)
 کتاب پروست چگونه می تواند زندگی شما را دگرگون کند
 کتاب سه گانه همسان
 کتاب هنوز آلیس
 کتاب قدرت تمرکز